Jak to u nás chodí

Na první vyšetření zde je potřeba se objednat telefonicky, osobně nebo mailem. Je potřeba si připravit Vaše základní údaje - tj. číslo pojištěnce (většinou se jedná o rodné číslo), adresu trvalého pobytu v ČR (ta, co je uvedena v občanském průkazu) a informaci, u jaké zdravotní pojišťovny jste pojištění.
Pozor - zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění můžeme poskytovat jenom pro smluvní pojišťovny. V ostatních případech ji musí pacient plně hradit, a to včetně léků a doplňujících vyšetření.
Při objednání také uveďte důvod vyšetření, případně, který lékař Vás na vyšetření posílá. K prvnímu vyšetření zde přineste žádanku od odesílajícího lékaře. Výhodou je, když také přinesete např. propouštěcí zprávy z nemocnice, výsledky jiných odborných vyšetření, seznam aktuálně užívaných léků apod. Značně to urychlí proces vyšetřování. Děkujeme.